Why use QF image

Montering av Nordfab Quick-Fit (QF) rörsystem

Montering av Nordfab Quick-Fit® rörsystem

Sätt bara ihop delarna med spännband

För att säkerställa att Nordfab Quick-Fit fortsätter att leva upp till mottot ”World’s Fastest Ducting” ger vi dig några tips för göra monteringen snabb, smidig och säker.


Viktig säkerhetsinformation:

Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning vid montering av Quick-Fit:

 • Arbetshandskar: Plåt kan ha vassa kanter och svetsfogar.
 • Skyddsglasögon och hörselskydd: ska användas vid rörkapning.
 • Skyddshjälm: för att undvika personskador från fallande föremål.
 • Kaputrustning: Galvaniserade rör och stålrör kan kapas med olika metoder. Oavsett om du använder en bågfil, tigersåg eller plåtsax eller någon annan metod är det viktigt att sågsnittet är rent och att röret inte deformeras när det kapas. Följ verktygstillverkarens säkerhetsriktlinjer.
 • Fil: Används för att putsa sågsnitten på kapade rörsektioner.
 • Byggställning och lämplig säkerhetsutrustning för arbete på hög höjd.
 • I våg: De flesta rör ska vara monterade horisontellt. Observera dock att rör för oljedimma eller betongtillämpningar kan ha viss lutning för att material som faller ut från luftströmmen ska kunna dräneras från röret.
 • I lod: Vi rekommenderar att alla vertikala rör monteras lodrätt.

STEG ETT: Kontrollera att den levererade utrustningen är komplett och oskadad. Nordfab levererar de flesta order enligt ”FOB Nordfab” dvs. ”Free On Board”. Det betyder att du ansvarar för att kontrollera att allt mottaget gods inte har några transportskador och att speditören har levererat alla lådor i leveransen.

Kontrollera alla lådor för utvändiga skador INNAN du kvitterar leveransen. Lådorna ska vara fastspända på transportpallar, inte ha några krosskador, rivskador eller andra skador. Om du upptäcker skador ska du antingen vägra att ta emot varorna eller notera skadorna på kvittensen som du undertecknar. Om du inte gör detta är det praktiskt taget omöjligt att göra en reklamation.
Kontrollera även att antalet kollin stämmer överens innan du skriver på. Antalet kollin anges på leveranssedeln som speditören ber dig skriva på. Notera eventuella avvikelser innan du skriver på. Viktig säkerhetsinformation: Var uppmärksam på vassa metallklammer som används för att försluta transportlådorna.

STEG TVÅ: Så tolkar du packsedlarna. Nordfab packar lådorna för att minska transportkostnaderna – inte i den ordning som delarna behövs. Börja inte öppna lådorna och ta ut delarna. Minst en låda per leverans innehåller Nordfabs packsedel (Packing List). Leta rätt på dessa dokument innan du packar upp lådorna eftersom dokumentet listar vilka delar sin finns i varje låda. Undvik att öppna lådor till dess att du behöver dem för att minska risken för att delar försvinner eller skadas.

STEG TRE: Förbereda montering av rörsystemet. Det är viktigt att montören förstår installationsritningarna. Följ alla lokala föreskrifter och regler och observera bärförmågan av strukturer för att säkerställa att rörsystemet har lämpligt stöd och att byggnaden kan bära rörsystemet. Om montören inte förstår ritningarna kommer han inte att ha alla delar som behövs för att slutföra arbetet. Om du inte förstår ritningarna för systemet som ska monteras bör du kontakta personen som ritade systemet innan du påbörjar arbetet.

Utplacering av rörSTEG FYRA: Utplacering av rör. Börja med att placera ut rören på golvet under platserna där de ska hängas upp. Kom ihåg att två delar som ska anslutas ofta inte finns i samma låda – det här steget snabbar på monteringsarbetet dramatiskt när montering väl påbörjas.
OBS: I det här steget kan du upptäcka om några delar saknas för att kunna slutföra monteringen. Om så är fallet, ska du omedelbart kontakta återförsäljaren för att snabbt beställa de saknade delarna och även verifiera att ritningen stämmer överens med systemkonstruktörens ritning.

QF skarvrörSTEG FEM: QF skarvrör. Se video. En av de största fördelarna med Quick-Fit är att du inte behöver ta exakta mått innan du kapar rören. QF skarvrör är korta rör med något större diameter än standard QF-rör. Gör så här för att använd QF skarvrör.

 1. QF skarvrörMät avståndet som ska täckas.
 2. Kapa röret (INTE QF-skarvröret) cirka 100mm kortare än längden som krävs för att täcka avståndet.
 3. Slipa rent snittet och se till att det inte deformeras.
 4. Trä på skarvröret på det kapade QF-röret.
 5. Lås fast spännbandet. Se till att skarvröret är nedströms från det kapade röret.
 6. Skjut in QF-röret till önskad längd i skarvröret.
 7. Skjut på O-ringen över rullkanten på skarvröret så att den ligger runt det kapade QF-röret. Rulla ringen tills den ligger mot skarvrörets rullkant. O-ringen fungerar som tätning och rundad kant för QF-spännbandet.
 8. Använd ett standard QF-spännband för att sätta ihop skarvrörets rullkan och O-ringen.
 9. Väl på plats du justera rörlängden genom att lossa spännbandet och justera längden på röret inuti skarvröret.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION: För att säkerställa ett starkt, säkert och stabilt system måste det alltid finnas minst 10cm rör inuti skarvröret.

STEG SEX: Upphängning av rörsystemet. Nordfab erbjuder en mängd olika upphängningsanordningar men det är du som ansvarar för att rörsystemet är säkert. Kontrollera med lokala myndigheter att rörsystemet är monterat på ett godkänt sätt. För att fastställa vikten som tak och hängare kan bära måste du utgå från att rören är 100% igensatta med materialet som transporteras.

STEG SJU: Sträck spännbanden. Nordfab QF-spännband ger en tät fog vilket även betyder att det krävs viss styrka för att låsa dem. Genom att sträcka spännbandet runt rullkanten på ett rör blir det lättare att låsa bandet när du kopplar ihop de två delarna.

 Fråga nu

Nordfab QFS Sealed Duct in automotive parts manufacturing facility

Kontakta Nordfab Europe

+45 86 47 11 00 - [email protected]

It looks like you're coming from United States.

Would you like to go to the United States site?