Why use QF image

Om Nordfab

Verkar inom Europa och Mellanöstern

Som tillverkare av rörsystem avsedda för processventilation och dammavskiljning är vi stolta över att hjälpa till att leverera ren luft till industrier i alla dess storlekar, dess arbetare och maskiner. Våra rörsystem används dagligen runt om i världen inom damm-, dimgas- och rökavskiljning och industriell ventilation.

Nordfab Quick-Fit

Nordfab lanserade Quick-Fit, ett rörsystem med unika rullade kantändar och lättanvända klämmor, 1990.  Förutom att Nordfab uppfann systemet är vi branschledande och en globalt ledande leverantör av rörsystem för damm-, dim-, gas- och rökavskiljning och industriell ventilation i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Nordfab grundades 1973 i Danmark och firar nästan 50 år av tjänster inom "Clean Air" branschen. Idag har vi tillverkningsanläggningar i Danmark, Storbritannien, USA och Thailand. Vi arbetar tillsammans med ett dedikerat försäljnings- och kundsupportnätverk för att betjäna våra kunder runt om i världen.

Bli en Nordfab-återförsäljare

 

Tillverkning

Nordfab har en tillverkningsanläggning på 6 000 kvadratmeter i Assens i Danmark. Här tillverkas:

  • Quick-Fit system
  • Quick-Fit Sealed system
  • FB system
  • 2 mm och 3mm- svartplåtssystem, rostfritt 
  • Högvakuumsystem

 

Vi har 300 medarbetare världen över som arbetar inom produktion, försäljning och kundsupport. Ingen direkt konkurrenti branschen matchar Nordfabs satsning på kvalificerade medarbetare, utveckling eller produktionsteknik.

Kvalitet

Nordfab har ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifiering, en kvalitetsstämpel för vår tillförlitlighet, kvalitet, service, leveransförmåga och minimala miljöpåverkan. 

Se ISO 9001:20015/ ISO 14001:2015 certifikat för Nordfab Europe 

Nordfabs Kvalitetspolicy:

Nordfab ska vara ledande inom kundnöjdhet genom att alltid leverera produkter, lösningar och tjänster som motsvarar kundens förväntningar och genom kontinuerlig utvärdering och förbättring av våra resultat.
 

Nordfabs Miljömål:

Nordfab Ducting ska tillhandahålla lösningar som förbättrar miljon i och utanför våra kunders fabriksanläggningar.
 
Företagets lösningar ska bidra till hållbar utveckling och minska miljöpåverkan från industriproduktion genom att uppfylla eller överträffa gällande miljölagstiftning genom fokus på kontinuerlig förbättring.

Varje handling räknas

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och stärka våra affärsmetoder med fokus på att bygga och upprätthålla transparens, ärlighet och ansvarsskyldighet. Genom vårt oberoende visselblåsar-system kan både anställda och externa intressenter rapportera misstänkta brott mot lag eller affärsetik.

General Conditions of Sale

Click here to view our General Conditions of Sale.


KUKA robot with duct

Contact us to learn more about Nordfab and our industrial ducting for dust collection and process ventilation.

Nordfab Europe (see map below)
Industrivej 13 Assens
9550 Mariager
Danmark
+45 86 47 11 00

Map and address of our Europe facility  View Larger Map

Kontakta Nordfab Europe

+45 86 47 11 00 - [email protected]

It looks like you're coming from United States.

Would you like to go to the United States site?