Applications Oil Mist

Nordfab QFS tätade rörsystem

Minska hälso- och säkerhetsriskerna i samband i med oljedimma 

oljedimmaLäckage av oljedimma och skärvätska från rörsystemet kan utgöra en hälso- och säkerhetsrisk för personal och kan skada luftvägarna och öka olycksrisken.

Nordfab erbjuder ett system i tre delar för tätning av rörsystem som förhindrar läckage: Packning för rördetalj, QFS O-ringar och expoxitätning. Kombinationen av dessa komponenter och Nordfabs rörsystem ger ett utmärkt skydd mot läckage.

Anläggningar där användning av tätade rörsystem rekommenderas: stålverk, valsverk, gummi- och plasttillverkningsanläggningar, härdnings- och värmebehandlingsanläggningar samt metallbearbetningsprocesser såsom svarvning, kapning, fräsning, slipning och borrning.

Användning av Nordfabs rörsystem för oljedimma eliminerar:

  • Kostnader för svetsning av samtliga fogar
  • Kostnader för specialistinstallatörer för rörmontering
  • Arbetstid för svetsning av fogar
  • Klibbiga och svårhanterade tätningsmedel

Ytterligare en fördel  – Quick-Fit (QF) läckagesäkra komponenter kan demonteras och anpassas vid förflyttning av maskiner eller ändring av verkstadsgolvet.

Hälsofaror och risker med oljedimma
  • Nordfab QFS tätade rörsystem Andningsbesvär
  • Eksem och andra hudbesvär
  • Ökad risk för fallolyckor och relaterade olyckor
  • Förorening av ventilationssystem
  • Skador på känslig elektronik
  • Förorenad arbetsmiljö

Kontakta Nordfab Europe

+45 86 47 11 00 - [email protected]

It looks like you're coming from United States.

Would you like to go to the United States site?