Quick-Fit Sealed (QFS) rörsystem

QFS rörsystemet är avsett för oljedimma, emulsioner och kylvätskor. Nordfab QFS rörsystem minskar risken för läckage från rörsystemet. Rören är lasersvetsade, böjar och grenrör är tätade. Packningarna mellan rördelarna är tillverade av nitrilgummi. Rörsystemet finns i galvaniserat och rostfritt utförande.

Kontakta Nordfab Europe

+45 86 47 11 00 - [email protected]

It looks like you're coming from United States.

Would you like to go to the United States site?