Nordfab globala kontor

Om Nordfab

Tillverkare av industriella rörsystem för processventilation – med globalt återförsäljarnätverk

Nordfab lanserade Quick-Fit® rörsystemet 1990. Förutom att Nordfab uppfann systemet är vi branschledande och en globalt ledande leverantör av rörsystem för damm-, dim-, gas- och rökavskiljning i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Lokal support

För att säkerställa att du får exakt det rörsystem och den prestanda du förväntar dig säljs Nordfabs lösningar endast via auktoriserade återförsäljare. Vår produktionsverksamhet i USA, Skandinavien, Storbritannien och Thailand marknadsförs via lokala återförsäljarnätverk.

Välj region/språk för att hitta lokala Nordfab-återförsäljare.

Kvalitet

Nordfab har ISO 9001:2015 och ISO 14001:certifiering, en kvalitetsstämpel för vår tillförlitlighet, kvalitet, service, leveransförmåga och minimala miljöpåverkan.

Nordfabs ISO 9001 ISO 14001 certifieringslogoytpKvalitetspolicy:

Nordfab ska vara ledande inom kundnöjdhet genom att alltid leverera produkter, lösningar och tjänster som motsvarar kundens förväntningar och genom kontinuerlig utvärdering och förbättring av våra resultat.

Miljömål:

Nordfab Ducting ska tillhandahålla lösningar som förbättrar miljon i och utanför våra kunders fabriksanläggningar.
Våra lösningar ska uppfylla gällande miljölagstiftning genom fokus på kontinuerlig förbättring och resurseffektivitet – och därigenom bidra till hållbar utveckling och minimerad miljöpåverkan.


 
© Nordfab 2019 | Användarvillkor | Kontakta oss