Vilka industrier använder Nordfab QF® rörsystem?

koner for industrier

Industrier som behöver renare luft

Kontakta Nordfab

Nordfabs rörsystem används i industriella luftrenings-/processventilationssystem av alla slag –  praktiskt taget överallt där det finns dammavskiljare, svetsrök- och gasutsug, dammavskiljare eller cyklonseparator installerade. Ren luft skapar en säkrare arbetsmiljö för personal och bibehåller maskinernas effektivitet.

Nordfab rörsystem är tillverkade av galvaniserat stål med plasmasvetsade fogar som har jämnare invändiga ytor och mindre läckage – en oslagbar lösning för dammavskiljning i de flesta industrimiljöer.

Rörsystemkomponenterna är lätta att montera för snabb installation utan specialverktyg och målning.

Nordfabs rörsystem finns installerade hos olika tillverkare i följande typer av anläggningar:

 • Tillverkning och bearbetning av jordbruksprodukter
 • Aeronautik- och aerorymdtillverkare (även underhålls-/serviceanläggningar)
 • Fordonsindustri (svetsrökavskiljning)
 • Båtbyggare
 • Byggprodukttillverkare (fönster, dörrar, skåp, badkar och bubbelpooler)
 • Kolproducenter
 • Kartongtillverkare (skärning)
 • Kemikalietillverkare  (damm- och rökavskiljning)
 • Tryckerier
 • Betong-/cementtillverkare (betongsatsfabriker)
 • Skärvätskedimma*
 • Blöjtillverkare
 • Skjutbanor (uppsamling av blydamm)
 • Livsmedelstillverkare  / konfektyr (exempel på damm: mjölkpulver, salt, kryddor, socker, sötningsmedel, funktionella livsmedel (neutraceuticals), fågelproducenter)
 • Möbeltillverkare
 • Laboratorier
 • Kött-/fågelproducenter
 • Metall- och metallprodukttillverkare (rökutsug/utsug av damm och spån)
 • Filmset-designers (snabb montering/demontering och snyggt utseende)
 • Mineralbearbetning och gruvdrift
 • Museum
 • Oljedimma – läs om våra lösningar
 • Utsug för ugnar
 • Färgfabrikanter
 • Pappers- och förpackningstillverkare {exempel på kartongkapning}
 • Djurfoderproducenter
 • Tillverkare av petrokemikalier
 • Läkemedelstillverkare
 • Polymer- och plastfabrikanter/injektions-/blåsformning {se installationsexempel 1 | se installationsexempel 2 
 • Återvinningsföretag
 • Butiker (för utställning av produkter samt dammavskiljning)
 • Gummitillverkare
 • Skolor och universitet
 • Plåttillverkare
 • Tillverkare av sportprodukter (golfbollar, osv.)
 • Textiltillverkare
 • Svetsning och maskinbearbetning  (Rökavskiljning | Svetsrökavskiljning i sugventilationssystem)
 • Tillverkare av trädprodukter – från små snickerier till stora produktionsanläggningar | Se installation hos lastpallstillverkare
 • Utsug av fordonsavgaser
© Nordfab 2019 | Användarvillkor | Kontakta oss