Kaffebönor

Nordfab rörsystem i kafferosteri

Nordfab rörsystem i kafferosteri

Nordfab rörsystem från dammsamlare till kaffebryggningsfabrik

QF® rörsystem för dammavskiljning/ventilation för stora och små kafferrosterier

Nordfab QF rörsystem vid rostare och kylare Vid kafferostning hettas kaffebönor upp för att skapa en kemisk förändring som bereder bönorna för konsumtion. Processen producerar oönskade biprodukter från själva bönorna och gasförbränningen från uppvärmningsprocessen.

Kafferostning sker vanligen i flera steg som kräver dammavskiljning:
 
Under rostningsprocessen värms bönorna upp till 260 grader C och varvid färgen skiftar från grön till gul medan de torkar och sedan övergår till en mörkbrun färg eller svart beroende på smaken man vill erhålla. Under denna process produceras damm och fibrer från bönornas skal och stammar, CO2, förångade oljor och andra föroreningar från rostningsprocessen som måste avlägsnas.
 
Vid slutet av rostningsprocessen rörs bönorna om och kyls med kall tryckluft under en kylningsprocess. I det här steget sker dammsugning för att avlägsna skräp och andra partiklar. Satsen sprayas ibland med vattendimma för att påskynda kylning. Denna process avlägsnar rök och lukt samt eventuell ånga som sugs ut.
Kontakta Nordfab 
Under den slutliga rensningsprocessen avlägsnas resterande föroreningar från kaffebönorna. Föroreningarna består huvudsakligen av återstående skräp.

Allt från små kafferosterier till stora fabriker använder Nordfabs QF® rörsystem i sina dammavskiljnings-/ventilationssystem under alla steg i kafferostningsprocessen.

© Nordfab 2019 | Användarvillkor | Kontakta oss