Nordfab rörsystem i polymerprodukttillverkning

Nordfab rörledningsledning i polymerprodukter fabrik

Exempelinstallation: Tillverkare av polymerprodukter

Användningsområde: Utsug av rökgas och ventilation för extruderingsformblåsning

Beskrivning:

En tillverkare av polymerplastbehållare för livsmedel som använder extruderingsformblåsning som processmetod – varvid värme och rök bildas – behövde en effektiv utsugslösning för att säkerställa en säker arbetsmiljö och optimal maskineffektivitet. När ledningen började undersöka behovet av utsug och ventilation i den 8 000 m2 stora anläggningen, insåg de att utvecklingsplanen skulle innebära inköp av ytterligare maskiner i framtiden.
 
Efter att ha hört talas om våra lättinstallerade Nordfab Quick-Fit® (QF®) rörsystem med spännband och sett hur enkla de är att montera och anpassa, valde företaget QF-systemet.
 
Möjligheten att låta egen personal installera merparten av systemet var ytterligare en avgörande faktor för valet av Quick-Fit. Ett lokalt ventilationsteam installerade en ventilationsfläkt och de största sektionerna av Quick-Fit rörsystemet (bild till höger). Tillverkarens underhållstekniker monterade de resterande rörsystemkomponenterna. Installationen slutfördes inom en vecka.
 
Ledningen var mycket nöjd med installationen och möjligheten att lägga till nya förgreningar i framtiden, tack vare den enkla och smidiga hanteringen av Quick-Fit-systemet.
Ytterligare en viktig fördel som påverkade valet av system, var att systemet måste kunna rengöras regelbundet för att avlägsna kemiska föroreningar. Quick-Fit är enkelt att demontera, rengöra och återanvända.

© Nordfab 2019 | Användarvillkor | Kontakta oss