Flygfoto av Nordfabs Europes försäljnings- och produktionsanläggning

Nordfab Europe

Om Nordfab Europe

Nordfab Europe försäljnings- och produktionsanläggning

Verkar inom Europa och Mellanöstern

Nordfab lanserade Quick-Fit® rörsystemet 1990. Förutom att Nordfab uppfann systemet är vi branschledande och en globalt ledande leverantör av rörsystem för damm-, dim-, gas- och rökavskiljning och industriell ventilation i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Kontakta Nordfab

Nordfab Europe

Nordfab har en tillverkningsanläggning på 6 000 kvadratmeter i Assens i Danmark. Här tillverkas QF® system, QFS systemFB system, 2mm och 3mm- svartplåtssystem, rostfritt och högvakuumsystem.
 

Snabba, Vänliga och Pålitliga

Snabbhet
Vi utmanar, utvärderar och skapar resultat. Vi är moderna, proaktiva och fokuserar på kunden. Vi tar initiativet och finner lönsamma lösningar på problem som vi och våra kunder kan stå inför.


Vänlighet
Vi är lätta att ha att göra med. Vi förstår våra kunders behov och skapar långsiktiga partnerskap. Vi är professionella och lägger vikt vid att skapa personliga engagemang.


Pålitlighet
Vi är pålitliga. Vårt arbete håller en hög standard och våra kunder har förtroende för vår förmåga. 


Kvalitet

ISO_9001_ISO_14001Nordfab har ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifiering, en kvalitetsstämpel för vår tillförlitlighet, kvalitet, service, leveransförmåga och minimala miljöpåverkan.

 

Se ISO 9001:20015/ ISO 14001:2015 certifikat för Nordfab Europe

 

KVALITETSPOLICY:

Nordfab ska vara ledande inom kundnöjdhet genom att alltid leverera produkter, lösningar och tjänster som motsvarar kundens förväntningar och genom kontinuerlig utvärdering och förbättring av våra resultat.
 

MILJÖMÅL:

Nordfab Ducting ska tillhandahålla lösningar som förbättrar miljon i och utanför våra kunders fabriksanläggningar.
 
Företagets lösningar ska bidra till hållbar utveckling och minska miljöpåverkan från industriproduktion genom att uppfylla eller överträffa gällande miljölagstiftning genom fokus på kontinuerlig förbättring.
 
© Nordfab 2019 | Användarvillkor | Kontakta oss